Què és?

La nostra entitat es presenta com un oportunitat per a les empreses per a desenvolupar la seva Responsabilitat Social Corporativa contractant:

a) Els nostres serveis

b) A treballadors/es que han finalitzat el seu itinerari d’inserció a FTC

 

· Oportunitat estratègica: Comporta una oportunitat per a posicionar-se com empresa socialment responsable i presentar aquesta circumstància com una de les claus de l’empresa en el futur.

· Oportunitat per innovar: l’empresa pot incorporar a la gestió económico-financera la gestió social

· Imatge corporativa: el ciutadà demanda empreses socialment responsables, fins el punt d’estar disposat a premiar, com a consumidor, treballador i inclòs inversor, a les empreses amb millores pràctiques.

· Efectes positius a l’empresa: l’acció social genera efectes positius no només en la societat, sinó també a la pròpia empresa.

Responsabilitat Social Corporativa

Avantatges i beneficis d’aplicar la RSC a la seva empresa

Rectángulo redondeado: Contacti’ns i li explicarem  !

933 18 09 67